Dalby Söderskog

Dalby Söderskog är en nationalpark som hänger ihop med naturreservaten Dalby Hage och Dalby Norreskog. Dessa områden består till största del av lövskog och flora som dominerar under våren.

Naturen i området ger ett intryck av en väldigt orörd miljö där det mesta sköter sig själv. Detta har gjort området intressant för filminspelning och Dalby Norreskog har använts som inspelningsplats för scener i t.ex. Ronja Rövardotter.

Dalby Söderskog blev nationalpark 1918 då man ansåg att parken tidigare varit en del av en urskog. Detta har senare inte visat sig stämma men nationalparken har ändå bibehållits. Nationalparken domineras av främst alm, ask och bok, men där almen håller på att försvinna från området.

Området är känt för sin flora under framförallt våren då vitsippa, gulsippa, vallmoväxt, Sankt Pers nycklar m.m. täcker stora delar av marken.