Billebjer

Billebjer är ett naturreservat som ligger strax öster om Lund, nära Rögledammar och Hardeberga. Naturen är ett bergsparti som tillhör en ände av Romeleåsen och som tidigare varit ett stenbrott.

Billebjer ger på grund av sin höjd en fantastisk utsikt över Lundaslätten mot Malmö och Köpenhamn. Runt Billebjer växer lövskog och på slätterna hittar du både vanlig och fridlyst flora som t.ex. backsippa.

Från Billebjer går vandringsleder mot Skryllegården och vidare ut mot Skåneleden. Det går även relativt enkelt att ta sig till Dalby Söderskog till fots, vilket är en nationalpark med lövskog.

Billebjer-2 Billebjer-1