Om Sidan

Planet Lund är skapat för att framhäva Lunds natur och friluftsområden. Webbplatsen kommer successivt fyllas på med mer information med målet att täcka de mest självklara grönområdena i Lund.